Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Palackého 524/37
769 01 Holešov
+420 573 396 098
gym.hol@gymhol.cz

Nacházíte se zde: Úvod » Školní jídelna

Informace ke stravování ve školní jídelně

 • Gymnázium má svoji vlastní jídelnu s výdejnou stravy. Do školy jsou obědy dováženy ze ZŠ Družby Holešov, ale platby probíhají nezávisle. Pokud jste platili formou inkasa na ZŠ, je nutné platby zrušit a zřídit nové pro gymnázium.
 • Obědy na měsíc září zaplatí strávníci složenkou nebo prostřednictvím internetového bankovnictví.
 • Platba obědů na další měsíce je možná pouze formou inkasa. Přidělený variabilní symbol musí být uveden na potvrzení o zřízení inkasa.
  • Pro majitele sporožira platí sběrné číslo 0101123341/0800, přidělené nám spořitelnou.
  • V případě, že máte účet u jiné banky než je Česká spořitelna a.s., postačí, pokud předložíte u výdeje stravenek kopii dokladu o zřízení inkasa. Číslo účtu pro stravné je 27-1494000207/0100. Po předložení tohoto dokladu Vám budou vydány stravenky od 29. 8. do 31. 8. 2018 v době od 8.00 do 11.00 hodin.
  • Variabilní symbol žáka obdržíte na tel. 737 374 662 (p. Sovadinová, od 8.00 do 11.00 hodin v pracovní dny) nebo na e-mailové adrese sovadinova@gymhol.cz.
 • Během školního roku se stravenky již budou vydávat v kanceláři p. Sovadinové proti podpisu žáka (žákyně).
 • Inkaso stravného probíhá vždy dopředu, tedy na září bude realizováno ke dni 13. 8. 2018, přitom částka bude počítána jako záloha na 21 pracovních dnů. V případě, že se v září bude žák stravovat méně dnů, bude mu o příslušnou sumu krácena inkasovaná částka v září na říjen.
 • Strávníci, kteří platí obědy převodem z účtu, budou automaticky na začátku každého měsíce přihlášeni ke stravování.
 • Obědy se odhlašují den předem nejpozději do 10.30 hodin na tel. 737 374 662 (p. Sovadinová) nebo na e-mailové adrese sovadinova@gymhol.cz.
 • Výdej obědů je od 11.30 do 14.30 hodin pouze těm strávníkům, kteří se stravují ve výdejně gymnázia.
 • Do jídlonosičů se obědy vydávají pouze první den nepřítomnosti ve škole, pokud nebylo možné oběd včas odhlásit. Jinak je nutné zaplatit plné stravné (36 Kč, resp. 38 Kč).
 • Cena obědu:
  • 27 Kč - žáci 11-14 let
  • 29 Kč - žáci 15 a více let
  • Do věkových kategorií jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného věku.