Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Palackého 524
769 01 Holešov
+420 573 396 098
gym.hol@gymhol.cz

Nacházíte se zde: Úvod » Školní jídelna

Změna ceny stravného

Od 1. 10. 2017 se mění cena stravného takto:

 • 27,- Kč - žáci 11-14 let (NG)
 • 29,- Kč - žáci nad 15 let (VG)

Základní informace o nastavení plateb za obědy

 1. Platby obědů

  Gymnázium má svoji vlastní jídelnu s výdejnou stravy. Do školy jsou obědy dováženy ze ZŠ-Družby Holešov, ale platby probíhají nezávisle. Pokud jste platili formou inkasa na ZŠ, je nutné platby zrušit a zřídit nové pro gymnázium.

  Obědy na měsíc září zaplatí strávnici složenkou nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Bližší informace i variabilní symbol žáka obdržíte u p. Sovadinové ve dnech 28. 8.– 1. 9. 2017 v době 8.00 - 11.00 hodin. Telefon: 737 374 662 nebo na e-mailové adrese sovadinova@gymhol.cz.

  Platba obědů na další měsíce je možná pouze formou inkasa! Přidělený variabilní symbol musí být uveden na potvrzení o zřízení inkasa.

  1. Pro majitele sporožira platí sběrné číslo 0101123341/0800, přidělené nám spořitelnou.
  2. V případě, že máte účet u jiné banky než je Česká spořitelna a.s., postačí, pokud předložíte u výdeje stravenek kopii dokladu o zřízení inkasa. Číslo účtu pro stravné je 27-1494000207/0100. Po předložení tohoto dokladu Vám budou vydány stravenky 28. 8. – 1. 9. 2017 v době 8.00 - 11.00 hodin.

  Během školního roku se stravenky již budou vydávat v kanceláři p. Sovadinové proti podpisu žáka (žákyně).

 2. Pravidla pro stráníky
  1. Inkaso stravného probíhá vždy dopředu, tedy na září bude realizováno ke dni 13. 8. 2017, přitom částka bude počítána jako záloha na 21 pracovních dnů. Příklad: žák 1. ročníku čtyřletého gymnázia zaplatí 29,-Kč x 21 dnů, tj. 609,-Kč. V případě, že se v září bude žák stravovat méně dnů, bude mu o příslušnou sumu krácena inkasovaná částka v září na říjen.
  2. Strávníci, kteří platí obědy převodem z účtu, budou automaticky na začátku každého měsíce přihlášeni ke stravování.
  3. Pokud se strávník nebude v některé dny chtít stravovat, musí tuto skutečnost nahlásit včas, jinak mu obědy budou účtovány jako neodhlášené!
  4. Obědy se odhlašují den předem nejpozději do 10:30 hod. na tel.: 737 374 662 (p. Sovadinová) nebo na emailové adrese sovadinova@gymhol.cz nebo sovadinova@gymhol.cz
   Výdej obědů: od 12:00 hod. do 14:30 hod. pouze těm strávníkům, kteří se stravují ve výdejně gymnázia
  5. Do jídlonosičů se obědy vydávají pouze první den nepřítomnosti ve škole, pokud nebylo možné oběd včas odhlásit. Jinak je nutné zaplatit plné stravné (34,50 Kč, resp. 36,50 Kč)
  6. Cena obědu: 11–14 let 27,- Kč, 15 a více let 29,-Kč (do věkových kategorií jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného věku).

Soňa Sovadinová
sovadinova@gymhol.cz