Vyhledávání  

1899-1900

V roce 1899 vyhověl žádosti zástupců města Holešova moravský sněm a povolil pro město a okolí zřízení reálky.

Bylo to potvrzení definitivního vítězství českého živlu a české věci nejen v Holešově, nýbrž v celém jihovýchodním koutu Moravy, která zatím střední školy postrádala. Povolení k vybudování reálky stálo představenstvo mnoho obětí, působil však na ně příklad nejednoho moravského města, které si v podmínkách snad ještě horších otevření školy vynutilo. První jednání o založení střední školy v Holešově bylo uskutečněno na schůzi obecního výboru dne 13. února 1896. Návrh na zřízení vyšší odborné školy se ukázal jako neproveditelný, proto byla na návrh soudního rady dr. Karla Groha zaslána zemskému sněmu petice, v níž se město Holešov dožadovalo zřízení zemské vyšší reálky. Reálky, jako nový typ školy, byly v té době velmi oblíbeny. Odpovídaly volání po přípravě kvalifikovaných odborníků do bouřlivě se vyvíjejícího průmyslu. Poskytovaly všeobecné vzdělání a svým důrazem na matematiku, přírodní vědy a moderní jazyky umožňovaly snadnější studium na vysokých školách technického zaměření.

Moravský sněm žádosti o zřízení reálky nevyhověl. Teprve po nové žádosti roku 1898 se začaly zkoumat podmínky, za nichž by mohlo k otevření reálky dojít. Město se mělo zavázat, že opatří pro novou školu 7 tříd, 2 kreslírny, odbornou pracovnu fyziky a chemie, sborovnu, přírodovědný a zeměpisný kabinet, byt pro ředitele a školníka. Současně bylo městu sděleno, že bude uzavřena v místě škola měšťanská, bude-li povoleno otevření reálky. K podpisu smlouvy došlo v Holešově 18. června 1899 a v Brně 28. července téhož roku. Přání všech bylo splněno. Zemská reálka s vyučovacím jazykem českým se stala skutečností. Radost z toho, že město má střední školu byla tím větší, že nadřízené úřady byly nuceny tlakem veřejnosti ponechat ve městě pro přípravu dorostu pro praktická povolání i školu měšťanskou.

Prvním ředitelem se stal 1. srpna 1899 profesor reálky v Prostějově Leopold Sach. Otevření ústavu bylo provedeno slavností v místnostech Čtenářského spolku v hotelu Pokorný, kde ředitel ve svém projevu zdůraznil, že ústav chce posílat do do života ,"syny zdatné, snaživé, vzdělané s opravdovým vědomím národním, jimž vlasti čest a sláva jest nadevšecko".

Vlastní práce v nové škole začaly zápisem 16. a 17. září, kdy se do prvního ročníku přihlásilo celkem 72 žáci. Byly tedy otevřeny dvě třídy. Vyučování započalo 18. září. Nová škola se záhy sžila s městem a získala si vřelé sympatie občanů.