Vyhledávání  

Důvod a způsob založení

Dne 1. ledna 1995 vzniklo rozhodnutím ministra školství ČR v Praze dle č. j. 28754/94-61 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov jako samostatná příspěvková organizace. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. j. 24329/2001-14 ze dne 25. září 2001 se Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, stává s účinností od 1. října 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č.667/Z24/04 ze dne 23. 6. 2004. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0123/Z05/05 ze dne 31. 8. 2005 s činností od 1. 9. 2005. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0125/Z05/09 ze dne 17. 6. 2009.

Rozhodnutím MŠMT č. j. 23567/2007-21je škola zařazena do školského rejstříku jako střední škola.

Hlavní účel školy je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti vymezen § 7 a 15 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy a zákonem č 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění a prováděcími předpisy.

Škola provozuje také doplňkovou činnost:

 

MŠMT České republiky usnesením č. 30732/94-61 ze dne 19. 12. 1994, v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 písm. d) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, jmenovalo PaedDr. Zdeňka Janalíka do funkce ředitele školy Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov s účinností od 1. 1. 1995.