Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Vyhledávání  

Informace ke stravování

Informace ke stravování ve školním roce 2022/2023

Gymnázium má svoji vlastní jídelnu s výdejnou stravy. Do školy jsou obědy dováženy z Ústřední školní jídelny nám. Dr. E. Beneše 58, Holešov 769 01.

 

Platby

Pokud jste platili formou inkasa na ZŠ, je nutné platby zrušit a zřídit nové pro gymnázium.

Obědy na měsíc září zaplatí strávníci složenkou nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Pod svým přiděleným variabilním symbolem. Částka odpovídá počtu 21 dnů.

Variabilní symbol žáka obdržíte na tel. 737 374 662 (srpen p. Sovadinová, od 8.00 do 11.00 hodin v pracovní dny) nebo na e-mailové adrese sovadinova@gymhol.cz.

Strávníci nebo jejich zákonní zástupci si zřídí u svého bankovního ústavu souhlas s inkasem stravného na účet 27-1494000207/0100.

Platba obědů na další měsíce je možná pouze formou inkasa. Přidělený variabilní symbol musí být uveden na potvrzení o zřízení inkasa. Toto potvrzení zašlete e-mailem paní Sovadinové na výše uvedenou adresu nebo jej odevzdáte osobně.

Inkaso stravného probíhá vždy dopředu, tedy na září bude realizováno ke dni 13. 8. 2022, přitom částka bude počítána jako záloha na 21 pracovních dnů. V případě, že se v září bude žák stravovat méně dnů, bude mu o příslušnou sumu krácena inkasovaná částka v září na říjen.

Strávníci budou k odběru obědu používat ISIC kartu.

Přihlášení strávníci z předchozího školního roku jsou automaticky a závazně přihlášeni ke stravování na všechny obvykle stravované dny. Pokud strávník neprovede odhlášení obědu, musí uhradit plnou částku za přihlášené obědy i když je fyzicky neodebral. Žáci, kteří platí stravné formou inkasa, jsou k odběru obědů automaticky přihlášeni.

Jídelníček je vyvěšen v jídelně a také je k dispozici na internetové adrese www.strava.cz.

Na této adrese je možnost přihlášky a odhlášky přes internet současně s možností výběru ze dvou jídel.

Kartu ISIC obdrží žáci prvních ročníků dne 1. 9. 2022 od třídního učitele a provedou její aktivaci u paní Sovadinové (vedoucí výdejny stravy) v době od 9.00 do 11.00 hodin. Zároveň obdrží přihlašovací údaje na www.strava.cz.

  

Výdej a odhlašování obědů

Výdej obědů je od 11.30 do 14.30 hodin pouze těm strávníkům, kteří se stravují ve výdejně gymnázia.

Do jídlonosičů se obědy vydávají pouze první den nepřítomnosti ve škole, pokud nebylo možné oběd včas odhlásit. Jinak je nutné zaplatit plné stravné.

Obědy se odhlašují den předem nejpozději do 13 hodin.

 

Cena obědu

Do věkových kategorií jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného věku.

Pokud bude chtít žák z jakéhokoliv důvodu starvování ukončit, musí to sdělit paní Sovadinové.