Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Vyhledávání  

Informace ke stravování

Informace ke stravování ve školním roce 2021/2022

Gymnázium má svoji vlastní jídelnu s výdejnou stravy. Do školy jsou obědy dováženy z Ústřední školní jídelny nám. Dr. E. Beneše 58, Holešov 769 01.

 

Platby

Pokud jste platili formou inkasa na ZŠ, je nutné platby zrušit a zřídit nové pro gymnázium.

Obědy na měsíc září zaplatí strávníci složenkou nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Pod svým přiděleným variabilním symbolem. Částka odpovídá počtu 21 dnů.

Variabilní symbol žáka obdržíte na tel. 737 374 662 (srpen p. Sovadinová, od 8.00 do 11.00 hodin v pracovní dny) nebo na e-mailové adrese sovadinova@gymhol.cz.

Strávníci nebo jejich zákonní zástupci si zřídí u svého bankovního ústavu souhlas s inkasem stravného na účet 27-1494000207/0100.

Platba obědů na další měsíce je možná pouze formou inkasa. Přidělený variabilní symbol musí být uveden na potvrzení o zřízení inkasa.

Inkaso stravného probíhá vždy dopředu, tedy na září bude realizováno ke dni 13. 8. 2021, přitom částka bude počítána jako záloha na 21 pracovních dnů. V případě, že se v září bude žák stravovat méně dnů, bude mu o příslušnou sumu krácena inkasovaná částka v září na říjen.

Strávníci budou k odběru obědu používat ISIC kartu.

Přihlášení strávníci z předchozího školního roku jsou automaticky a závazně přihlášeni ke stravování na všechny obvykle stravované dny. Pokud strávník neprovede odhlášení obědu, musí uhradit plnou částku za přihlášené obědy i když je fyzicky neodebral.

Jídelníček je vyvěšen v jídelně, také je k dispozici na internetové adrese www.strava.cz.

Na této adrese je možnost přihlášky a odhlášky přes internet současně s možností výběru ze dvou jídel.

Průkazy ISIC bude vydávat paní sekretářka Ivana Gregušová takto:
- v úterý 31. 8. 2021 od 9:00 do 13:00
- od 1. 9. do 10. 9. každou velkou přestávku (9:25-9:45)
- vždy předložte potvrzení o provedené platbě (stačí na mobilním telefonu nebo vytisknuté)

Zároveň bude možné ve stejném čase tento nový ISIC aktivovat pro objednání obědů u paní Sovadinové (vedoucí výdejny stravy). Zároveň obdržíte přihlašovací údaje na www.strava.cz.

Vzhledem k tomu, že noví studenti obdrží ISIC kartu nejdříve 31. 8. 2021, mohou si tito studenti zaplatit obědy předem (dle pokynů na webu) a vyzvednout si dočasné papírové stravenky, na které obdrží obědy do té doby než budou moci využívat k odběru kartu ISIC.

Tyto stravenky si po zaplacení můžete vyzvednout u paní Sovadinové v přízemí školy v termínu:

 

Již nyní je možné po zaplacení obědů si na portálu www.strava.cz objednat dané obědy. Heslo ke vstupu do tohoto portálu obdržíte také u paní Sovadinové na telefonu 737 374 662.

 

Výdej a odhlašování obědů

Výdej obědů je od 11.45 do 14.30 hodin pouze těm strávníkům, kteří se stravují ve výdejně gymnázia.

Do jídlonosičů se obědy vydávají pouze první den nepřítomnosti ve škole, pokud nebylo možné oběd včas odhlásit. Jinak je nutné zaplatit plné stravné.

Obědy se odhlašují den předem nejpozději do 13 hodin.

 

Cena obědu

Do věkových kategorií jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného věku.