Vyhledávání  

Informace ke stravování

Informace ke stravování ve školním roce 2020/2021

Gymnázium má svoji vlastní jídelnu s výdejnou stravy. Do školy jsou obědy dováženy z Ústřední školní jídelny nám. Dr. E. Beneše 58, Holešov 769 01.

 

Platby

Pokud jste platili formou inkasa na ZŠ, je nutné platby zrušit a zřídit nové pro gymnázium.

Obědy na měsíc září zaplatí strávníci složenkou nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Pod svým přiděleným variabilním symbolem. Částka odpovídá počtu 21 dnů.

Variabilní symbol žáka obdržíte na tel. 737 374 662 (srpen p. Sovadinová, od 8.00 do 11.00 hodin v pracovní dny) nebo na e-mailové adrese sovadinova@gymhol.cz.

Strávníci nebo jejich zákonní zástupci si zřídí u svého bankovního ústavu souhlas s inkasem stravného na účet 27-1494000207/0100.

Platba obědů na další měsíce je možná pouze formou inkasa. Přidělený variabilní symbol musí být uveden na potvrzení o zřízení inkasa.

Inkaso stravného probíhá vždy dopředu, tedy na září bude realizováno ke dni 13. 8. 2020, přitom částka bude počítána jako záloha na 21 pracovních dnů. V případě, že se v září bude žák stravovat méně dnů, bude mu o příslušnou sumu krácena inkasovaná částka v září na říjen.

Strávníci budou k odběru obědu používat ISIC kartu.

Přihlášení strávníci z předchozího školního roku jsou automaticky a závazně přihlášeni ke stravování na všechny obvykle stravované dny. Pokud strávník neprovede odhlášení obědu, musí uhradit plnou částku za přihlášené obědy i když je fyzicky neodebral.

Jídelníček je vyvěšen v jídelně, také je k dispozici na internetové adrese www.strava.cz.

Na této adrese je možnost přihlášky a odhlášky přes internet současně s možností výběru ze dvou jídel.

Registrace karet bude možná v kanceláři p. Sovadinové od 24. 8. 2020 do 27. 8. 2020 a 31. 8. 2020 v době od 8.00 do 11.00 hod.

Zároveň obdržíte přihlašovací údaje na www.strava.cz.

Po celý měsíc září bude paní Sovadinová poskytovat informace a aktivovat karty každý den o velké přestávce.

 

Výdej a odhlašování obědů

Výdej obědů je od 12.00 do 14.30 hodin pouze těm strávníkům, kteří se stravují ve výdejně gymnázia.

Do jídlonosičů se obědy vydávají pouze první den nepřítomnosti ve škole, pokud nebylo možné oběd včas odhlásit. Jinak je nutné zaplatit plné stravné.

Obědy se odhlašují den předem nejpozději do 13 hodin.

 

Cena obědu

Do věkových kategorií jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného věku.