Vyhledávání  

Jídelna

 
V průběhu realizace Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou všichni strávníci hromadně z obědu odhlášeni.
 

Informace ke stravování ve školní jídelně

Gymnázium má svoji vlastní jídelnu s výdejnou stravy. Do školy jsou obědy dováženy ze ZŠ Družby Holešov.

 

Aktuální jídelníček

 

Platby - informace pro nové žáky

Pokud jste platili formou inkasa na ZŠ , je nutné platby zrušit a zřídit nové pro gymnázium.

Obědy na měsíc září zaplatí strávníci složenkou nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Pod svým přiděleným variabilním symbolem. Částka odpovídá počtu 21 dnů.

Variabilní symbol žáka obdržíte na úvodních třídních schůzkách, při ztrátě na tel. 737 374 662 (p. Sovadinová, od 8.00 do 11.00 hodin v pracovní dny) nebo na e-mailové adrese sovadinova@gymhol.cz.

Platba obědů na další měsíce je možná pouze formou inkasa. Přidělený variabilní symbol musí být uveden na potvrzení o zřízení inkasa.

Strávníci nebo jejich zákonní zástupci si zřídí u svého bankovního ústavu souhlas s inkasem stravného na účet 27-1494000207/0100.

Po předložení tohoto dokladu Vám budou vydány stravenky od 26. 8. do 29. 8. 2018 v době od 8.00 do 11.00 hodin.

Během školního roku se stravenky již budou vydávat v kanceláři p. Sovadinové proti podpisu žáka (žákyně). 9.25 - 9.45 hodin.

Inkaso stravného probíhá vždy dopředu, tedy na září bude realizováno ke dni 13. 8. 2018, přitom částka bude počítána jako záloha na 21 pracovních dnů. V případě, že se v září bude žák stravovat méně dnů, bude mu o příslušnou sumu krácena inkasovaná částka v září na říjen.

Strávníci, kteří platí obědy převodem z účtu, budou automaticky na začátku každého měsíce přihlášeni ke stravování.

 

Výdej a odhlašování obědů

Výdej obědů je od 11.30 do 14.30 hodin pouze těm strávníkům, kteří se stravují ve výdejně gymnázia.

Do jídlonosičů se obědy vydávají pouze první den nepřítomnosti ve škole, pokud nebylo možné oběd včas odhlásit. Jinak je nutné zaplatit plné stravné (38 Kč, resp. 40 Kč).

Obědy se odhlašují den předem nejpozději do 10.45 hodin na tel. 737 374 662 (p. Sovadinová) nebo na e-mailové adrese sovadinova@gymhol.cz.

Později lze oběd odhlásit do 14.00hodin na  3ZŠ Družby. Tel. 573 503 159 nebo 739445 089.

 

 

Cena obědu

Do věkových kategorií jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného věku.