Vyhledávání  

Středoškolská odborná činnost

Úspěchy holešovských gymnazistů v SOČ

 

Dne 12. dubna se na Gymnáziu Kroměříž uskutečnilo okresní kolo 45. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ), ve kterém poměřili své síly žáci středních škol z okresu Kroměříž. Samotné soutěži předcházela tvorba práce na téma, které si žáci zvolili na začátku školního roku a které pak zpracovávali ve vybraném oboru, přičemž měli na výběr z několika různých oborů – od přírodovědně zaměřených až po humanitní. 

V průběhu tvorby práce se žáci naučí pracovat s odbornou literaturou a různými zdroji, které v práci musejí podle správných zásad odcitovat.  Zároveň si prohlubují své znalosti a postupně se profilují pro budoucí vysokoškolské studium a povolání. Žáci rovněž můžou využít možnosti spolupráce s vysokoškolskými a vědeckými pracovišti.

Po této usilovné práci museli všichni zapojení žáci obhájit své práce před odbornou porotou složenou ze středoškolských pedagogů. Nejprve výsledky svého snažení prezentovali v městském a školním kole, ve kterém gymnazisté z Holešova soupeřili na domácí půdě se žáky VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Z tohoto zápolení vzešlo „sedm statečných“, kteří se probojovali do okresního kola soutěže. V něm pak v několika oborech excelovala pětice, která si zajistila postup do krajského kola. Pojďme se na ně blíže podívat.  

V oboru 3 (Chemie) se umístila na 1. místě Kateřina Frkalová z 3.A s prací na téma Využití hydrogenovaných rostlinných olejů jako paliva pro vznětové motory, ve které se zabývala problematikou omezení emisí v oblasti pohonných hmot. Jejím konzultantem byl doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D. V oboru 6 (Zdravotnictví) obsadil 1. místo Petr Pecháček ze septimy, který se ve své práci Bilingvismus z neurolingvistické perspektivy zaměřil na neuroplasticitu mozku a různé faktory ovlivňující funkci mozku. Následně objasnil lokace nervové aktivity probíhající v našem mozku při používání různých jazyků. S interpretací a ziskem fMRI dat mu pomáhali MUDr. Stanislava Olšinová a Ing. Michal Mikl, PhD. V oboru 15 (Teorie kultury, umění a umělecké tvorby) se umístila na 1. místě Kateřina Chytilová z 3.A s prací na téma Najde se dialektolog!, v níž sledovala náplň práce dialektologa a postupy při sběru dialektologických dat. Zároveň mezi svými vrstevníky hledala odpovědi spojené s touto problematikou. Poslední zlatou medaili vybojoval David Kolář ze septimy v oboru 16 (Historie), který se ve své poeticky nazvané práci Rudá záře nad Holešovem aneb Vývoj komunistické strany na Holešovsku věnoval vývoji komunistické strany na Holešovsku od jejího samotného vzniku až po komunální volby v roce 2022. Součástí práce byla rovněž analýza rozhovoru s pamětníkem, který se týkal zkoumaného tématu. Narátorem byl starosta města Holešov – Mgr. Rudolf Seifert. Za zmínku rozhodně stojí i úspěch Karolíny Korčákové z 3.B, která se umístila na skvělém 2. místě ve filosofickém oboru 17 s prací na téma smrti a posmrtného života z pohledu generace Z ve Zlínském kraji.

Podle geniálního vědce Isaaca Newtona jsme v našem poznání „dospěli tak daleko jen díky tomu, že jsme stáli na ramenou obrů.“ Přejeme proto žákům našeho gymnázia, aby v krajském kole soutěže, které se 27. dubna uskuteční na gymnáziu v Uherském Brodě, pomyslně překročili ramena těchto oborů a směle vykročili do celostátního kola.

Mgr. Vít Janalík