Vyhledávání  

Úspěchy našich žáků v SOČ

Úspěchy našich žáků v SOČ

 

Dne 10. dubna se na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově uskutečnilo okresní kolo 46. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ), ve kterém poměřili své síly žáci středních škol z okresu Kroměříž. Samotné soutěži předcházela tvorba práce na téma, které si žáci zvolili na začátku školního roku a které pak zpracovávali ve vybraném oboru, přičemž měli na výběr z několika různých oborů – od přírodovědně zaměřených až po humanitní. 

V průběhu tvorby práce se žáci naučí pracovat s odbornou literaturou a různými zdroji, které v práci musejí podle správných zásad odcitovat.  Zároveň si prohlubují své znalosti a postupně se profilují pro budoucí vysokoškolské studium a povolání. Žáci rovněž můžou využít možnosti spolupráce s vysokoškolskými a vědeckými pracovišti.

Po této usilovné práci museli všichni zapojení žáci obhájit své práce před odbornou porotou složenou ze středoškolských pedagogů. Nejprve výsledky svého snažení prezentovali v městském a školním kole, aby se mohli klasifikovat do okresního kola. Zde si zajistili postup do krajského kola soutěže i dva gymnazisté z Holešova. Pojďme se na ně blíže podívat. 

V oboru 3: Chemie se umístila na 1. místě Aneta Pátková z 3.A s prací na téma Studium obsahu vybraných polyfenolických látek v průběhu zrání semen hrachu, kterou zpracovávala pod odborným vedení Mgr. Petry Krejčí z katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V oboru 8: Ochrana a tvorba životního prostředí obsadil 1. místo Ondřej Nedbal z 3.A, který se ve své práci zabýval mapováním výskytu orchidejí na Kroměřížsku, konkrétně pak na území Hostýnských vrchů, Litenčické pahorkatiny a Chřibů.

Tvrdá práce, vytrvalost a odhodlání jsou klíčem k dosažení našich snů. Proto nepřestávejme věřit, že když vynaložíme své nejlepší úsilí, můžeme dosáhnout cílů, o kterých jsme si kdysi mysleli, že jsou neuskutečnitelné. V opačném případě by totiž Michelangelo nevymaloval strop Sixtinské kaple, ale její podlahu. Přejeme proto žákům našeho gymnázia, aby svoje úsilí potvrdili i v krajském kole soutěže, které se uskuteční 29. dubna na gymnáziu v Uherském Brodě.

Organizátor okresního kola SOČ, okres Kroměříž

Mgr. Vít Janalík