Vyhledávání  

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek

 

Dokument „Rozhodnutí o přijetí“ naleznete na www.dipsy.cz tak, že uchazeč zadá v jeho veřejné části (tedy uchazeč nemusí být ověřen identitou občana) své registrační číslo, přičemž následně mu bude zpřístupněn výsledek řízení s odkazem na v systému nahraný výše uvedený PDF dokument.

PaedDr. Zdeněk Janalík
ředitel školy