Vyhledávání  

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se na základě rozhodnutí vlády ČR neuskuteční v původních termínech.

Náhradní termíny budou oznámeny následně.