Vyhledávání  

Přijímací zkoušky 2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, kritéria hodnocení a přijímání žáků a informace o způsobu odevzdávání přihlášek naleznete v sekci přijímací zkoušky.

Na přihlášce nevyžadujeme potvrzení od lékaře.