Vyhledávání  

Domácí vzdělávání žáků

Domácí vzdělávání žáků v průběhu realizace Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Informace pro rodiče a žáky školy

 

 

 

V Holešově 11. 3. 2020

PaedDr. Zdeněk Janalík
ředitel školy