Vyhledávání  

Úspěch v okresním kole SOČ

Holešovští gymnazisté uspěli v okresním kole SOČ online

Holešovské Gymnázium Ladislava Jaroše zachránilo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Kvůli epidemii koronaviru škola uspořádala 23. dubna online verzi tradiční soutěže, ve které nakonec obhajovalo své práce 23 studentů z okresu Kroměříž.

Průběh 42. ročníku SOČ narušila stejně jako další akce současná mimořádná situace v Česku. Při platném nouzovém stavu tak reálně hrozilo, že studenti vůbec poprvé v historii nebudou moci obhájit před porotou své práce, na kterých mnozí pracovali od začátku školního roku. Pro úspěšné zvládnutí soutěže musejí studenti tradičně prokázat, že v rámci vybraných témat a oborů zvládají pracovat s odbornou literaturou i dalšími zdroji a dokáží své závěry prezentovat i obhájit. Je to tak pro ně zajímavá zatěžkávací zkouška před studiem na vysoké škole a rozhodně by byla velká škoda, kdyby jejich úsilí vyšumělo do prázdna.

V rámci okresního kola SOČ tak vůbec poprvé pořadatelé i účastníci soutěže využili online nástroje. Porotci byli rozřazeni do dvou komisí (přírodovědné a společenskovědní), ve kterých posuzovali práce 23 studentů z celkem 9 oborů. Kromě tradičního prostudování studentských textů museli shlédnout videoprezentace, které pro letošní ročník nahradili fyzickou obhajobu před porotou. Studenti navíc v den konání soutěže museli reagovat na doplňující otázky porotců na speciálně zřízeném online fóru na webu soutěže. Samotné rozhodování o nejlepších probíhalo prostřednictvím e-mailové korespondence, kdy porotci společně rozhodli o pořadí a postupujících do krajského kola SOČ.

S touto nezvyklou situací se nakonec všichni poprali statečně a jak napovídají výsledky soutěžících, o zajímavé práce i výstupy nebyla nouze. Výraznou stopu v letošním okresním kole zanechali studenti pořádajícího holešovského gymnázia.

V oboru číslo 3 (Chemie) získala 1. místo studentka septimy Markéta Lundová se svou prací Detailní studium Cribra orbitalia na antropologických vzorcích z lokality Olomouc – Křížkovského. V práci se zabývala onemocněním Cribra orbitalia, která je jednou z nejčastěji nacházených patologických jevů u dětských kosterních pozůstatků. Práci navíc vypracovávala a konzultovala pod odborným vedením pracovníků z Univerzity Palackého v Olomouci.

V oboru 14 (Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času) se umístila na 1. místě maturantka Tereza Říhová ze 4.A. Ve své práci řešila problematiku prostituce a její případné legalizace. Pomocí dotazníkového šetření pak zjišťovala názor veřejnosti na prostituci. Ve stejném oboru skončila na 2. místě další naše studentka Zuzana Sklenářová ze septimy s prací o vlivu domácích mazlíčků na lidskou psychiku napříč generacemi.

Rovněž oboru 15 (Teorie kultury, umění a umělecké tvorby) kralovala naše studentka, a to Nella Pakanychová ze 3.B., která se ve své práci zabývala literaturou určenou dětem a mládeži od současné české spisovatelky Markéty Pilátové.

V oboru 17 (Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory) se pak umístil na krásném 2. místě Jan Kolář s prací, ve které se věnoval reflexi odkazu Václava Havla a polistopadové éry. Tím byl dovršen úspěšný triumvirát ze septimy.

Za hladký průběh letošního online okresního kola SOČ si zaslouží poděkování generální partner soutěže CZ.NIC a všichni organizátoři, soutěžící i vedoucí jejich prací. Postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole soutěže, které se 5. května uskuteční rovněž online pod hlavičkou Gymnázia Uherský Brod.

Mgr. Vít Janalík

 

Výsledková listina