Vyhledávání  

Mimořádný úspěch v soutěži Pangea

Mimořádný úspěch našich žáků v matematické soutěži Pangea

Matematická soutěž Pangea je určena pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, které baví počítání. Pangea ale není ledajaká matematická soutěž, pracuje s reálnými příklady ze života. Pro letošní ročník byla zvolena témata Média a Záchranné sbory (více informací o soutěži naleznete na www.pangeasoutez.cz). I letos chceme velmi gratulovat našim pěti žákům postupujícím do celostátního finálového kola, které se uskuteční 8. října 2020 v Praze. V soutěži postupuje vždy 50 nejlepších soutěžících ve své věkové kategorii z celé ČR. Obzvláště bychom ale chtěli vyzdvihnout výkon Lukáše Nohejla z primy, který se umístil na fantastickém 1. místě z celkového počtu účastníků 10 223 ve své kategorii 6. ročníků! Jsme tuze rádi, že na holešovském gymnáziu je tolik žáků s matematickým nadáním, které se snažíme neustále rozvíjet a kteří skvěle reprezentují nejen naši školu, ale i město Holešov.

Za sekci matematiky Mgr. Zdeněk Hrnčiřík