Vyhledávání  

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení - čyřleté studium

Zápisové lístky můžete odevzdávat osobně ve škole každý den od 7.30 do 16.00 hodin do pátku 3. 7. 2020 včetně nebo poslat poštou.

Podrobnější informace naleznete v sekci Přijímací zkoušky.