Vyhledávání  

Partnerské školy

Německo

Partnerskou školou našeho gymnázia je svobodná škola Freie Schule Anhalt Köthen.

Jde o školu nestátní, podporovanou městem a rodiči žáků, která vyučuje tzv. otevřenou metodou, tzn. v tematických celcích, např. pomocí projektového vyučování a skupinové práce.

Město Köthen leží poblíž Halle ve spolkové zemi Sasko Anhaltsko, má 30 000 obyvatel a škola přibližně odpovídá svou velikostí škole naší.

Jsme partnerskými školami od roku 2014, kdy si naši žáci začali dopisovat. Od roku 2016 se naši žáci a učitelé setkávají každoročně na lyžařském kurzu v Rakousku.

V roce 2016 měl tým učitelů cizích jazyků možnost pobýt 10 dní na odborné stáži a účastnit se výuky ve škole a v tomto roce se také uskutečnil první oboustranný výměnný pobyt našich žáků.

Byl velmi úspěšný a je naším zájmem v této formě spolupráce pokračovat. Žáci jsou vždy ubytovaní v rodinách, dopoledne navštěvují školní vyučování a odpoledne podnikají výlety. Při poslední návštěvě v Köthenu jsme měli například možnost vidět jinak nepřístupné katakomby se sarkofágy v Köthenském podzemí, čokoládovnu v Halle, projít se po rezervaci Harz a plout na lodích po německé části Labe.

Na tyto výměnné pobyty přispívá polovinou celkové částky Česko-německý fond budoucnosti.

Zbytek je hrazen rodinami, jako spoluúčast. Pokud by se nám podařilo získat sponzory z řad firem, či veřejnosti, můžeme tuto spoluúčast rodinám výrazně snížit.

Komunikačním jazykem tohoto projektu je angličtina, aby nebyl nikdo zvýhodněn, nebo limitován. Obrovským přínosem je možnost zažít pobyt v reálných zahraničních rodinách a navštívit školu, kde se učí stejně staré děti částečně odlišnými metodami, než u nás. Pobyt v německém jazykovém prostoru samozřejmě vede k zažití a automatizování německého jazyka, výslovnosti, slovní zásoby.

Za případné sponzorské dary finanční i materiální pro tento projekt budeme velmi vděční.

Za Pk Cj Mgr. Eva Šemnická

 

Rusko

Partnerskou školou našeho gymnázia je Veřejnoprávní škola č. 598.

Jde o školu z Petrohradu se zaměřením na matematiku, biologii a chemii.

Dohoda o partnerství a spolupráci byla uzavřena v březnu 2018, kdy jsme mohli pedagogy a žáky této školy přivítat v Holešově a na našem gymnáziu. V září 2018 jsme v rámci poznávacího zájezdu do Ruska přes pobaltské republiky naopak navštívili se zúčastněnými studenty tuto školu my.

V současné době jsme s pedagogy a žáky školy v kontaktu prostřednictvím emailu, skypu a sociálních sítí, existuje však oboustranný zájem o program výměnných pobytů a pobyt v rodinách. První z těchto vzájemných výměn by se měla uskutečnit v následujícím školním roce 2019/2020 ve spolupráci s ambasádami obou zemí.

Mgr. Hana Brdičková