Vyhledávání  

Povinně zveřejňované informace

1    

Název povinného subjektu

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

2  

Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení

3  

Organizační struktura

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov

4  

Kontaktní spojení

Veškeré informace v Kontaktech

5  

Bankovní spojení

Peněžní ústav: Komerční banka Holešov
Číslo účtu: 8382660237/0100
IČ: 479 35 774
IZO školy: 102 519 951
IZO ředitelství: 600 015 050

6  

Dokumenty (seznam hlavních dokumentů školy)

Rozvrh školy
Školní řád
Vnitřní pracovní řád
Organizační řád
Výroční zprávy
Koncepce dalšího rozvoje školy
Vnitřní předpisy školy

Dokumenty jsou dostupné na vyžádání níže uvedeným způsobem, některé z nich přímo na webových stránkách školy.

7  

Místo a způsob, jak získat informace

Místo a způsob získání informací, podání žádostí, stížností, podnětů a obdržení rozhodnutí

8  

Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí

Místo a způsob získání informací, podání žádostí, stížností, podnětů a obdržení rozhodnutí

9  

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele školy se lze v režimu správního řízení odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín). Opravné prostředky v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.

10  

Formuláře

Formuláře dostupné v elektronické podobě v Dokumentech pro stažení a v tištěné podobě v úřední hodiny v kanceláři školy.

11  

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Dostupné na adrese http://www.holesov.cz/zivotni-situace/

12  

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje

Používané předpisy: dokumenty MŠMT, Zkola

Vydané předpisy: hlavní dokumenty školy, vnitřní směrnice, prováděcí předpisy, příkazy ředitele školy

13  

Úhrada za poskytování informací

Poplatky za poskytnutí informace jsou následující:
Vyhotovení druhopisu vysvědčení 100,- Kč
Vyhledání a zpracování informace 100,- Kč za každou započatou hodinu práce
Zhotovení fotokopie formát A4 – 1 stránka černobílá 1,- Kč
Poštovné za zaslané informace

14  

Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv

15  

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

16  

Ochrana osobních údajů

Politika ochrany osobních údajů