Vyhledávání  

Studentská rada

Studentská rada je dobrovolná studentská aktivita, do které jsou zapojeni zástupci všech tříd na naší škole. Umožňuje studentům především aktivněji se podílet na chodu školy a získávat aktuální informace o dění ve škole. Studentská rada umožňuje vzájemnou diskuzi mezi studenty z jednotlivých tříd a vytváří také prostor pro interakci mezi studenty a vedením školy. Představuje tedy výraznou složku v organizaci školy a podporuje sounáležitost studentů se školou.

Tato forma studentské aktivity má na našem gymnáziu dlouholetou tradici a vždy nabízela studentům prostor pro realizaci jejich námětů. V minulosti zastřešovala iniciativy spojené například s filmovým klubem, studentským časopisem nebo některé sportovní akce. V současné době patří mezi její hlavní aktivity například akce s názvem Noc na gymnáziu nebo adopce na dálku hocha z Bangladéše.

Zástupci ze Studentské rady holešovského gymnázia rovněž reprezentují naši školu také v dalších studentských organizacích jako Městský parlament dětí a mládeže v Holešově, Krajský parlament dětí a mládeže ve Zlíně nebo Národní parlament dětí a mládeže. Díky tomu mají zástupci tříd přístup k informacím i z těchto zdrojů a na jejich základě se mohou účastnit různých aktivit pro mládež. Uveďme například úspěšnou účast našich studentů v projektu „Kecejme do toho“. Ve spolupráci s učiteli a vedením školy tak podporuje rozvoj studentů a zlepšuje podmínky pro participaci v rámci studentských iniciativ a školy.