Vyhledávání  

Studentská rada

Studentská rada

 

Studentská rada je dobrovolná studentská aktivita, do které jsou zapojeni zástupci všech tříd na naší škole. Umožňuje studentům především aktivněji se podílet na chodu školy a získávat aktuální informace o dění ve škole. Studentská rada umožňuje vzájemnou diskuzi mezi studenty z jednotlivých tříd a vytváří také prostor pro interakci mezi studenty a vedením školy. Představuje tedy výraznou složku v organizaci školy a podporuje sounáležitost studentů se školou.

Tato forma studentské aktivity má na našem gymnáziu dlouholetou tradici a vždy nabízela studentům prostor pro realizaci jejich námětů.

Zástupci ze Studentské rady holešovského gymnázia mají také možnost reprezentovat naši školu v dalších studentských organizacích jako Městský parlament dětí a mládeže v Holešově, Krajský parlament dětí a mládeže ve Zlíně nebo Národní parlament dětí a mládeže.