Vyhledávání  

Informace k epidemii

Mimořádná opatření MZČR a informace KHS Zlínského kraje

 

Stanovisko a doporučení školy - Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

(6. 3. 2020)

V souladu s výše uvedenou výzvou KHS Zlín vyzývám žáky, kteří navštívili rizikové oblasti, aby po výše uvedenou inkubační dobu (tj. 14 dnů od návratu) zůstali v režimu domácí výuky (nepřítomnost je omluvená z epidemiologických důvodů).

Současně si dovoluji požádat zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, aby informaci o pobytu žáka v režimu domácí výuky (s uvedením data ukončení inkubační doby), popřípadě další informace o průběhu případné nemoci, zaslali prostřednictvím Bakalářů třídnímu učiteli a současně na mail ředitelství školy gym.hol@gymhol.cz.

Současně doporučujeme telefonicky kontaktovat KHS Zlín nebo svého obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

PaedDr. Zdeněk Janalík
ředitel školy

 

Důležité webové stránky